Skip to Main Content
Es meklēju

Simbolu glosārijs

Mölnlycke Health Care marķējums ir izveidots atbilstoši visiem piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. Mölnlycke Health Care, kur vien iespējams, pārņēma simbolu lietošanu, lai lietotāju informētu par prasībām, produktu raksturiezīmēm un sniegtu norādījumus par lietošanu un uzglabāšanu. Šajā dokumentā ir sniegts apkopots produktu marķējumā redzamo simbolu saraksts, kā arī ir izskaidrota to nozīme.

hidden1hidden2

Definīcijas un simboli tiek atveidoti no standartiem ar Zviedrijas Standartu institūta atļauju (www.sis.se), tālr.: +46 (0)8 555 523 10), kas ir standartu īpašnieks un autortiesību īpašnieks.

blobid2.jpg

Sazinieties ar mums