Skip to Main Content
Es meklēju
Simbolu glosārijs

Mölnlycke Health Care marķējums ir izveidots atbilstoši visiem piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. Mölnlycke Health Care, kur vien iespējams, pārņēma simbolu lietošanu, lai lietotāju informētu par prasībām, produktu raksturiezīmēm un sniegtu norādījumus par lietošanu un uzglabāšanu. Šajā dokumentā ir sniegts apkopots produktu marķējumā redzamo simbolu saraksts, kā arī ir izskaidrota to nozīme.

Simboli

Sazinieties ar mums
Izvēlēties tirgu

Izvēlieties savu tirgu